Engineering & Consultancy

Consultancy


Onderhoud wordt vaak gezien als iets lastigs, iets wat geld kost en de productie hindert. Hierdoor kan er een strijd ontstaan tussen de leverancier, de onderhoudsafdeling, en de klant, de productieafdeling. Dit is ontzettend jammer, want een goede onderhoudsstrategie waarbij iedereen dezelfde visie heeft kan enorm veel geld opleveren. GRTMaintenance geeft advies over de rol van onderhoud van machines binnen een organisatie. Hoe kan onderhoud optimaal benut worden? Waar zitten de bottlenecks in zowel de organisatie als in het machinepark? Hoe wordt een optimaal bedrijfsresultaat behaald? Door zowel van buitenaf de situatie cijfermatig te analyseren als van binnenuit de gevoeligheden en problemen te achterhalen kunnen wij de positie van het onderhoud binnen een productiebedrijf inzichtelijk maken en hierover advies uitbrengen.

 

Maintenance Engineering


Het kan zijn dat het helemaal duidelijk is waar de problemen in een productielijn zich bevinden. Er is bijvoorbeeld een machine die altijd stilvalt of nooit snel genoeg kan draaien. Wanneer dit het geval is, is het van belang deze zwakke schakel aan te pakken. GRTMaintenance gebruikt voor het bepalen van het juiste onderhoud (het doen de juiste handeling op het juiste moment) een methode die gebaseerd is op Reliability Centered Maintenance (RCM2). Dit is een methode waarbij samen met de mensen die de machine het beste kennen, de onderhoudsmensen en operators, de functies van de machine in kaart worden gebracht. Hierna wordt geanalyseerd welk wijze van falen van deze functies welke impact heeft waarbij alles in geld wordt uitgedrukt. Het huidige onderhoud van de machine wordt ook gebruikt als input voor Reliability Centered Maintenance. Uit deze analyse volgt een nieuwe onderhoudsstrategie waarbij de aanwezige kennis optimaal benut is. Er wordt dus niet van een afstand iets bedacht, maar er wordt specifiek voor een machine in de situatie waarin deze gebruikt wordt met de randvoorwaarden van het bedrijf waarin deze staat de beste oplossing gevonden. Vaak zal hierbij ook blijken dat los van het onderhoud werkmethodes en systemen moeten worden aangepast.

Een andere mogelijkheid is dat een machine prima functioneert, maar op een andere manier verbeterd moet worden. Deze moet sneller gaan draaien, er moeten bijvoorbeeld andere producten getransporteerd worden of de veiligheid is niet meer op het vereiste niveau. De modificaties die hiervoor nodig zijn kunnen door GRTMaintenance in overleg met de klant bedacht, uitgewerkt, geproduceerd, aangeschaft en geïnstalleerd worden.

Mocht u meer informatie willen ontvangen over de consultancy- en engineeringsactiviteiten van GRT Maintenance kunt u altijd contact met ons opnemen.