Reliability-Centred Maintenance (RCM)

Wat is RCM2?


Reliability-Centred Maintenance is een manier van het uitvoeren van onderhoud dat de afhankelijkheid van bepaalde machines als uitgangspunt neemt. Deze systematische aanpak brengt de gehele onderhoudsstrategie in kaart en is zeer kosteneffectief. Het is een ideale aanpak voor bedrijven met veel machines die een hoog veiligheidsrisico met zich meebrengen. RCM2 leidt tot een beter begrip van alle bezittingen van uw bedrijf. Daarnaast leert u welke gevolgen bepaalde storingen binnen uw machinepark kunnen hebben.

GRT Maintenance maakt ook gebruik van het principe van Reliability Centred Maintenance, ook wel RCM2 genoemd. Bij RCM2 wordt het belang van alle machines in kaart gebracht en beoordeeld op hun belang ten opzichte van het uiteindelijke bedrijfsresultaat. Wat zou de schade (zowel financieel als mogelijke schade bij de mens) zijn als een specifieke machine een storing krijgt? Vanuit een gestructureerde aanpak brengen wij het gehele machineproces in kaart. Van daaruit wordt bepaald wat de meest kosteneffectieve manier van onderhoud is bij elke mogelijke storing. GRT Maintenance kan deze analyse voor u uitvoeren en adviseren over onderhoudstaken. Hier vindt u meer informatie over machine onderhoud en onderhoudsadvies.
 
Het hoofddoel van RCM2 is het voorkomen van machine-stortingen en de eventuele gevolgen die deze storingen met zich mee kunnen brengen. Daarom wordt er gekeken naar wat de beste manier is om onderhoudstaken aan uw machines in te delen zodat er zo min mogelijk storingen plaats zullen vinden. Daarnaast wordt er ook gekeken naar andere belangrijke elementen die een storing kunnen voorkomen zoals o.a.: instructies, kennis en vaardigheden. Het is een ideale aanpak wanneer een bedrijf veel machines met een hoog veiligheidsrisico in het productieproces heeft, denk hierbij aan bedrijfssectoren als spoorweginstallaties, defensie, chemische fabrieken.
 
Wilt u weten of RCM2 dé aanpak is voor uw bedrijf? Neem vrijblijvend contact met ons op en wij informeren u graag over Reliability-Centred Maintenance en eventuele andere vragen die u heeft.